Studiekringen

Studiekringen55-plussers hebben veel kennis en ervaring opgedaan in hun leven. Dat is zo vanzelfsprekend dat mensen niet beseffen hoe waardevol het kan zijn om dit met elkaar te delen. Kennis met elkaar uitbouwen geeft veel voldoening, zelfvertrouwen en plezier. Meedoen in een studiekring houd je actief!

Wat is een studiekring?
Een studiekring is bedoeld voor 55-plussers, die het prettig vinden om samen met leeftijdsgenoten uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten, om er daarna iets mee te doen. Lid zijn van een studiekring is een prettige, zinvolle en uitdagende tijdsbesteding in een persoonlijke sfeer. Het gaat veel verder dan met de neus in de boeken kennis vergaren. Het gaat erom een onderwerp aan je eigen inzicht en ervaring te toetsen, gericht informatie te verzamelen en nieuwe gegevens samen te bestuderen en uit te werken. Studiekringen willen bevorderen dat ouderen zichzelf serieus nemen.

Voor wie?
Voor 55-plussers die kennis en (levens)ervaring willen delen, zelf een presentatie willen geven, respectvol met elkaar om willen gaan, actief naar elkaar willen luisteren en vooral open staan voor nieuwe contacten en inzichten en daar samen plezier in hebben.

Hoe werkt een studiekring

 • De bijeenkomsten vinden doorgaans eens per twee weken plaats
 • Het aantal deelnemers is 10 tot 15 personen
 • De studiekringen stellen zelf onderwerpen vast
 • In een ronde aan het begin van iedere bijeenkomst komen actuele onderwerpen aan de orde
 • De daarna te volgen werkwijze wordt door de leden zelf gekozen, wie doet wat, waarmee, wanneer en met wie
 • Alle deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit en geborgenheid in de groep


Hoe gaat het in de praktijk

 • gezamenlijk kiezen van onderwerpen
 • verzamelen van informatie over het gekozen onderwerp
 • bij toerbeurt leiding geven aan het gesprek
 • voeren van gedachtewisselingen en discussies
 • maken van een verslag (soms)
 • organiseren van een bezoek of excursie
 • presenteren van een onderwerp
 • mogelijke onderwerpen zijn: voeding, veiligheid, wonen, milieu, zingeving, reizen, inspraak van ouderen, poëzie, gezondheid, literatuur, wereldgodsdiensten

Wat biedt een studiekring u?

 • Een uitdaging
 • Leren luisteren en ervaren wat het is wanneer er naar je geluisterd wordt
 • Meer dan oppervlakkige contacten met leeftijdsgenoten en een kans om eigen talenten productief te maken
 • Ontspanning en gezelligheid
 • Het toevoegen van kennis en inzichten bij je ervaringen

Wat zijn de kosten?
Per jaar (van september tot september) € 87,50 / € 72,50 leden Bibliotheek Idea. Is de reeks bijeenkomsten al begonnen? Neem contact op met Sanne van Huissteden voor de kosten.

Locatie
Bilthoven: elke eerste en derde dinsdag van de maand, 10.00 - 12.00 uur
Zeist: woensdag, tweewekelijks, 10.00 - 12.00 uur 

Contact en aanmelden
Sanne van Huissteden: / 06 45 55 89 36.