Filosofisch café

donderdag 18 mei (14.00 tot 15.30 uur)
Bibliotheek Idea Zeist
Filosofisch café

In een serie van drie (maandelijks) filosofische cafés bekijken en onderzoeken we vanuit het hoofdthema de Levenskunst.

De filosofie van de levenskunst is een hulp bij het onderzoeken van levensvragen en bij het vinden van een eigen leefwijze en het vergroten van gemoedsrust. Dit roept de vraag op hoe je je leven kunt leiden en wat je hiervoor nodig hebt.

Is dat voor iedereen hetzelfde of juist heel anders? Wat zijn die verschillen en overeenkomsten?

De thema’s zijn:

Rust hoe rust te vinden, in de drukte van alledag? 13 april

Schuldgevoel, is het nodig? Of misschien overbodig? 18 mei

De bijeenkomsten zijn ook los van elkaar te volgen.

 

Filosoferen helpt je om jezelf en anderen (beter) te begrijpen. Het is een manier om tot inzicht te komen, je gedachten te ordenen en een standpunt te onderbouwen. Filosoferen kan mensen tot elkaar brengen. En boven alles: filosoferen is leuk!

Onder begeleiding van filosofisch consulent Niranyana Jayamary vindt er elke maand een filosofisch café plaats in de bibliotheek.

Elke bijeenkomst volgt een aantal vaste stappen. Samen wordt een thema onderzocht. Aan de hand van eigen voorbeelden wordt gekeken naar welke opvattingen en eventuele vooronderstellingen er zijn. Het groepsgesprek wordt gevoerd aan de hand van de Socratische methode. In een ontspannende sfeer onderzoek je je eigen gedachten en ideeën en doet ook inzichten op door de ervaringen van de andere deelnemers. Ook kom je vooronderstellingen op het spoor die je niet vermoedde.

Je bent van harte welkom tijdens het filosofisch café om mee te denken. Voorkennis is niet nodig. Het doel: door het samenspel met andere deelnemers kan je je perspectief op het thema vergroten en krijg je meer inzicht in eigen gedachten, ideeën en denkpatronen.

 

Vragen, gedachten en gevoelens die je raken

Bij Niranyana Jayamary (1975) is filosofisch consulent en heeft haar eigen praktijk Niranyana ‘Filosofie in Praktijk’. Zij biedt naast socratische gesprekken ook individuele filosofische gesprekken. Wanneer je bijvoorbeeld behoefte hebt om je leven, keuzes, dillema’s en levensvragen te onderzoeken of vastloopt in je denken.

 

Locatie: Bibliotheek Idea Zeist
Data: donderdagen 16 maart, 13 april en 18 mei
Tijd: donderdagen 14.00 - 15.30 uur
Kosten: € 7,50 (incl. koffie/thee)
Aanmelden: per mail of 06 249 420 69