Biebpanel: Collectie en Informatiefunctie bibliotheek

In het tweede onderzoek van 2016 stonden de collectie en informatiefunctie van de bibliotheek centraal. Er is aandacht voor:

 • de omvang en actualiteit van de collectie
 • de voorkeuren met betrekking tot de collectie
 • het reserveren van materialen
 • de informatiefunctie van de bibliotheek

Van de resultaten is een infographic gemaakt.
 

De resultaten van BiebPanel Idea

 • 286 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 55%.
 • Panelleden van Idea hechten het meeste belang aan literaire romans, informatieve en spannende boeken.
 • Over de omvang van het aanbod zijn de meeste panelleden tevreden. Toch vindt een ca. 40% het aanbod informatieve boeken te beperkt. Ca. 50% vindt het aanbod literaire romans te beperkt.
 • Ca. een derde van de panelleden is tevreden over de actualiteit van de Engelstalige boeken, over de informatieve boeken is nog niet de helft van het panel tevreden.
 • Panelleden zijn wel tevreden over de actualiteit van spannende boeken, tijdschriften, romantische boeken en literaire romans.
 • De tevredenheid ten aanzien van de actualiteit van de collectie anderstalige boeken is laag, maar dit onderdeel is door weinig leden beoordeeld en wordt het minst belangrijk gevonden.
 • Hoewel 50% van de panelleden een voorkeur heeft voor een kleiner aanbod met meer actuele titels, geeft 40% aan liever een breed aanbod met veel verschillende titels te willen zien.
 • De meeste panelleden van Idea reserveren wel eens materialen; vaker dan in het totale BiebPanel.
 • De meerderheid is bereid twee weken of langer te wachten op gereserveerde materialen.
 • Een aanzienlijke groep (bijna de helft) vindt dat de bibliotheek bij het online reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren.
 • Panelleden vinden de levertijd van gereserveerde materialen te lang.
 • Er bestaat veel behoefte aan toegang tot informatie via de bibliotheek; met name bij middelbaar en hoger opgeleiden.
 • Lager opgeleiden zijn vooral geïnteresseerd in vakantie & reizen en gezondheid. Hoger opgeleiden hebben meer interesse in godsdienst en literatuur, kunst en cultuur dan lager opgeleiden.
 • Het zoeken van informatie doen panelleden bij voorkeur via de informatieve boeken en tijdschriften (vooral lager/middelbaar opgeleiden) en door vragen te stellen aan medewerkers (lager opgeleiden en oudere panelleden).
 • De belangrijkste redenen om de bibliotheek te kiezen als informatiebron, zijn:
  • het is prettig om informatie te kunnen (na)lezen in de vorm van een boek
  • de laagdrempeligheid van de bibliotheek
  • het feit dat er in de bibliotheek veel informatie aanwezig is.
  • de aanwezigheid van medewerkers
 • Digitale informatiebronnen op de computer van de bibliotheek zijn voor ca. 30% van de panelleden een belangrijke informatiebron. Het meest geïnteresseerd is men in de Consumentengids online.

Verbeterpunten

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de volgende actie-/verbeterpunten vastgesteld:

 • Er is inmiddels een eerste extra impuls gegeven voor de aanschaf van informatieve en Engelstalige boeken.
 • De komende maanden worden de collectieprofielen geactualiseerd. Hierbij zal specifiek aandacht worden gegeven aan de collectieonderdelen waarvan klanten hebben gezegd dat verbetering mogelijk c.q. wenselijk is.
 • Er wordt gekeken naar een manier waarop helder inzicht kan worden verschaft aan klanten ten aanzien van de verwachte levertijd van gereserveerde materialen.
 • In onze communicatie zal nadrukkelijk meer aandacht worden geschonken aan promotie van de hoeveelheid informatie die de bibliotheek te bieden heeft.Idea Infographic BiebPanel 2016 2 Digitaal