Biebpanel: Medewerkers van de bibliotheek

In het vierde onderzoek van 2016 staat de bibliotheekmedewerker centraal. Men staat stil bij de volgende vragen:

 • In welke mate hebben BiebPanelleden contact met medewerkers en hoe waarderen ze dat contact?
 • Aan welke eigenschappen moet een ideale bibliotheekmedewerker voldoen?
 • Wat is de houding van BiebPanelleden ten aanzien van onbemande vestigingen/zelfbedieningsuren?
 • Hoe heeft de tevredenheid omtrent bibliotheekmedewerkers zich ontwikkeld ten opzichte van 2013?

Van de resultaten is een infographic gemaakt.

 

De resultaten van BiebPanel Idea

 • 259 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 53%.
 • Negen op de tien leden van BiebPanel Idea heeft weleens contact met medewerkers tijdens hun bezoek aan de bibliotheek; dit gaat dan vooral over de vindbaarheid van materialen.
 • Contact voor het verkrijgen van algemene informatie over de bibliotheek en voor het maken van een gezellig praatje wordt vaker genoemd dan in het totale BiebPanel.
 • Meer dan de helft van de leden (voornamelijk 55-plussers) noemt spontaan een moment waarop de medewerkers hen positief verrasten; dit is meer dan gemiddeld binnen het totale BiebPanel.
 • Eén op de drie is weleens teleurgesteld in de medewerkers; vooral lawaai, teveel praten en weinig kennis van systemen wordt hierbij genoemd.
 • Ruim negen op de tien leden van BiebPanel Idea zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief op het gebied van vriendelijkheid, meedenken en deskundigheid van medewerkers.
 • Leden zijn het minst tevreden over het aspect “zelf initiatief nemen om de bezoeker te helpen”. Dit aspect is wel verbeterd ten opzichte van 2013 en wordt door BiebPanel Idea ook hoger gescoord dan het totale BiebPanel.
 • De “ideale” bibliotheekmedewerker wordt getypeerd als: vriendelijk, deskundig, behulpzaam, betrokken en beschikbaar. Binnen BiebPanel Idea is men van mening dat hun eigen bibliotheekmedewerkers in grote mate voldoen aan deze kernwoorden.
 • Twee derde van de leden van BiebPanel Idea vindt het (zeer) belangrijk dat er altijd een medewerker aanwezig is in de bibliotheek. Dit is minder dan in het totale BiebPanel.
 • Ca. 60% van de leden ziet voordelen in het idee dat er niet altijd een medewerker aanwezig is in de bibliotheek en de bibliotheek daardoor wel ruimere openingstijden heeft. Ook dit is meer dan gemiddeld in het totale BiebPanel.
 • Ca. 75% van de leden vindt het aantal beschikbare medewerkers in de bibliotheek precies goed.
 • De meerderheid van de leden van BiebPanel Idea (die weleens een onbemande vestiging bezoeken) is positief over de onbemande uren, de rest is vooral neutraal.
 • Ca. 63% van de leden houdt er geen rekening mee de bibliotheek tijdens onbemande of bemande uren te bezoeken, ca. 30% is zich hiervan bewust en houdt hier wel rekening mee.

Hoe nu verder?

Allereerst krijgen onze medewerkers een groot compliment! Ca. 92% van ons BiebPanel geeft aan over het algemeen (zeer) tevreden te zijn over de medewerkers in de bibliotheek. Wat een mooi resultaat!

Daarnaast kunnen we concluderen dat de tevredenheid over medewerkers ten opzichte van de resultaten van 2013 is verbeterd. Sinds maart 2015 investeert Idea in een scholingstraject voor bibliotheekmedewerkers waarbij onder andere een proactieve benadering en het verrassen van de klant centraal staan. Deze scholing werpt zijn vruchten af en wordt ook in de toekomst gecontinueerd.

Ook op het gebied van mediawijsheid (kennis van apparatuur, systemen, apps, etc.) wordt geïnvesteerd. Alle medewerkers binnen Idea dienen op dit gebied kennis te hebben en kennis te kunnen delen om de klant verder op weg te helpen.

Tot slot blijven onze medewerkers erop attent dat iedereen een prettig verblijf heeft in de bibliotheek. U bent van harte welkom!

Infographic BiebPanel 2016 4 Digitaal IDEA