Biebpanel: Flitspeiling Lezen in de vakantie

Biebpanel Lezen in de vakantieIn de tweede flitspeiling van 2017 staat het onderwerp “Lezen in de vakantie” centraal. Er is gekeken naar het leesgedrag van BiebPanelleden tijdens de vakantieperiode en de bekendheid met de VakantieBieb app en de bijbehorende campagnes.

De resultaten van BiebPanel Idea

  • 449 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 68%.
  • De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (voor zover men vakantie heeft gehad). Het gaat dan om het merendeel papier boeken (86%) en bij 30% (ook) om e-books. Slechts 2% heeft luisterboeken beluisterd op cd of digitaal.
  • Bijna 50% van BiebPanel Idea heeft in de vakantie meer dan in de rest van het jaar gelezen. Slechts een klein groep (6%) leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar.
  • Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruik gemaakt van de bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (76%). 16% van de panelleden heeft gebruik gemaakt van het e-bookplatform van de bibliotheek. Slechts 8% heeft gebruik gemaakt van de app VakantieBieb.
  • 55% van de panelleden geeft aan niet eerder over de VakantieBieb app te hebben gehoord. De campagneposter van VakantieBieb is slechts door 14% van BiebPanel Idea gezien.
  • Van de panelleden die wel gebruik maken van de VakantieBieb app geven veel leden aan dat ze positief zijn over de app, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen.
  • Het grootst bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Hoe nu verder?
Op basis van de aangeleverde suggesties vanuit BiebPanel gaat Idea kijken naar de mogelijkheden om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken. Vanuit de gedacht “onbekend maakt onbemind” zal de focus hierbij met name komen te liggen op meer communicatie/reclame voor zomeracties zoals de VakantieBieb. 

Biebpanel Lezen in de vakantie 2