Biebpanel: Betrokkenheid bij de Bibliotheek

In het eerste reguliere onderzoek van 2017 staat de betrokkenheid bij de bibliotheek centraal. Men staat stil bij de volgende vragen:

 • In welke mate zijn BiebPanelleden enthousiast over en betrokken bij de bibliotheek?
 • Hoe denken zij over betrokkenheid en inzet voor de bibliotheek in de toekomst?
 • In welke mate zien BiebPanelleden de bibliotheek als een goed doel?
 • Wat zijn de mogelijkheden van en hoe kijken zij aan tegen sponsoring door bedrijven?

Van de resultaten is een infographic gemaakt.

De resultaten van BiebPanel Idea

 • 440 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 65%.
 • Panelleden zijn enthousiast over Bibliotheek Idea, zo blijkt uit het gemiddelde “enthousiasme” rapportcijfer van 7,8.
 • De belangrijkste redenen waarom de leden van BiebPanel Idea enthousiast zijn over de bibliotheek zijn de vriendelijke/behulpzame medewerkers, de fijne omgeving, het ruime aanbod en de mogelijkheden om te reserveren. Panelleden waarderen daarnaast de presentatie van de boeken en de ruime openingstijden (vooral in Zeist) en de vernieuwing van de bibliotheek (recente verbouwing in Soest).
 • De indeling van de bibliotheek (vooral in Bilthoven en Soest) en de omvang en actualiteit van de collectie worden benoemd als belangrijkste verbeterpunten.
 • Alhoewel slechts 3% van BiebPanel Idea momenteel betrokken is bij Bibliotheek Idea in de vorm van ondersteuning, zijn de panelleden wel enthousiast over de bibliotheek en deels bereid om in de toekomst te ondersteunen.
 • De belangrijkste drijfveren voor betrokkenheid zijn het voortbestaan van de bibliotheek, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten.
 • Bijna de helft van de panelleden van Bibliotheek Idea die zich zouden willen inzetten voor de bibliotheek verwacht hier niets voor terug. Leden die wel iets terug verwachten voor hun inzet noemen met name een bedankje (22%) of deelname aan exclusieve bijeenkomsten of activiteiten (11%).
 • één op de tien panelleden zou in de toekomst willen helpen bij projecten of activiteiten van Bibliotheek Idea. Men denkt hierbij met name aan activiteiten op het gebied van bestrijding van laaggeletterdheid en leesbevordering voor kinderen.
 • Slechts 2% van de panelleden zou de bibliotheek financieel willen ondersteunen, ruim een kwart zou dit “misschien” willen doen. Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan het bevorderen van leesplezier bij de jeugd, het tegengaan van laaggeletterdheid, de collectie en het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen.
 • 18% van is positief over het idee van een vriendenabonnement; het spreekt vooral aan omdat panelleden bij de bibliotheek betrokken willen zijn, gebruik willen maken van faciliteiten en de toekomst van de bibliotheek dan beter geborgd is.
 • Iets meer dan de helft van de panelleden spreekt een vriendenabonnement niet aan; zij geven aan dat zij het abonnement al duur genoeg vinden, geen interesse hebben om als dank deel te nemen aan activiteiten en het niet gewenst vinden dat er verschil ontstaat tussen verschillende groepen leden.
 • Een derde van BiebPanel Idea vindt sponsoring door commerciële bedrijven passend bij de bibliotheek, al moet de onafhankelijkheid van de bibliotheek wel gewaarborgd worden en moet de sponsor een maatschappelijke missie hebben.

 Hoe nu verder?
De Visie Idea 2017-2020 richt zich op het bieden van kansen aan alle inwoners om volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving. Samen met partners in cultuur, onderwijs, zorg en welzijn zorgen we ervoor dat iedereen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kan blijven ontwikkelen. 

We zijn er van overtuigd dat mensen door meedoen samen verder komen. Het is daarom de ambitie van Idea om meer mensen zelfredzamer, vaardiger, creatiever en betrokkener te maken. Dat geldt zowel voor de mensen in de gemeenten als voor onze eigen medewerkers.

Lees meer over onze visie in de brochure Wij zijn Idea!

Meepraten?
Wil je meepraten of heb je zelf een goed idee? Geef je dan op voor het klantenpanel via en doe met ons mee. Je betrokkenheid waarderen we zeer! 

Infographic BiebPanel onderzoek 2017 1 Betrokkenheid Digitaal IDEA2