Biebpanel: Flitspeiling Belastinghulp

Samenvatting flitspeiling BiebPanel “Belastinghulp”

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de KB en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid.

 

Het eerste onderzoek van 2017 is een flitspeiling waarin het onderwerp “belastingspreekuren” centraal staat. Er is gekeken naar kennis, houding en (potentieel) gedrag van BiebPanelleden rondom belastingspreekuren.

 

 

De resultaten van BiebPanel Idea

  • 504 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 78%.
  • Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat zij bij de bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte.
  • Iets meer dan de helft van de panelleden van Idea vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de bibliotheek. 65-plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden.
  • 40% van BiebPanel Idea vindt hulp bij andere overheidszaken passen bij de bibliotheek. Vooral ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren ten behoeve van subsidies, toeslagen, uitkeringen etc. wordt hierbij genoemd.
  • Bijna 75% van de panelleden van Idea zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de bibliotheek.
  • De interesse om zelf gebruik te maken van het belastingspreekuur ligt met ca. 85% aanzienlijk lager.
  • één op de tien leden van het totale BiebPanel heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de bibliotheek. Dit is deels te wijzen aan het feit dat men de bibliotheek in de afgelopen periode niet heeft bezocht of met een gericht doel naar de bibliotheek komt en daarom geen oog heeft voor dergelijke uitingen.

 

Hoe nu verder?

Het digitaal op weg helpen van burgers om zo hun zelfredzaamheid te vergroten is één van de speerpunten van Idea binnen de nieuwe visie 2017-2020.

Bibliotheek Idea heeft binnen dit kader de afgelopen periode de focus gelegd op een gevarieerd programma-aanbod; voor zowel beginners als licht gevorderden organiseren wij diverse digitale workshops en cursussen.

 Belastingdienst logo