Biebpanel: Abonnementen en tarieven van Bibliotheek Idea

logo biebpanelHet eerste onderzoek van 2014 had betrekking op het lidmaatschap van de bibliotheek, abonnementsvormen, tarieven en leenvoorwaarden. Van de resultaten is een infographic gemaakt; met ingang van 2014 is deze infographic specifiek gericht op Bibliotheek Idea in plaats van de landelijke resultaten.


De resultaten van BiebPanel Idea


· 426 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 54%.

· Leden van BiebPanel Idea tevreden zijn over hun abonnement! Zij zijn van mening dat zij waar krijgen voor hun geld en geven met een forse meerderheid (92%) aan in de toekomst lid te blijven.

· Bijna negen van de tien panelleden van Bibliotheek Idea hebben een standaard abonnement. De tevredenheid ten aanzien van het huidige abonnement is groot, zeker onder panelleden boven de 35 jaar en bij de bezoekers die vaker dan één keer in de 2-3 weken langs komen.

· De top 3 van belangrijkste leenvoorwaarden volgens BiebPanel Idea zijn achtereenvolgens: het gratis reserveren, de uitleentermijn en de prijs van het abonnement.

· De belangrijkste redenen om te overwegen het lidmaatschap van Bibliotheek Idea op te zeggen zijn voor de panelleden het tarief, het feit dat de collectie niet groot genoeg zou zijn en/of gebrek aan tijd om te lezen.

· Voor deelname aan activiteiten (cursussen, workshops en in mindere mate lezingen) in de bibliotheek, kopiëren, printen en koffie/thee zijn de panelleden bereid apart te betalen. Daarentegen is het panel van mening dat met name het reserveren van materialen in de eigen bibliotheek en het lenen van cd's en dvd's inbegrepen moeten zijn in het abonnement.

· Het meest populaire van de drie mogelijke landelijke abonnementen (klein, basis of groot abonnement) is zowel onder BiebPanel leden van Idea als in het totale BiebPanel het basisabonnement. Dit abonnement heeft een tarief van € 50,- per jaar, maximaal 75 uitleningen per jaar, een uitleentermijn per materiaal van 3 weken, een (online) inleverattendering en de mogelijkheid tot het lenen van materialen in andere openbare bibliotheken met de bibliotheekpas.

· De optimale prijs voor een mogelijke landelijke Bibliotheekpas ligt volgens de panelleden van Idea rond de € 44,- vs. ca. € 42,- in het totale BiebPanel.

· Aan de panelleden zijn zeven alternatieve abonnementsvormen voorgelegd om de interesse hierin te peilen. Het meest gewenste abonnement volgens BiebPanel Idea is het landelijke abonnement waarbij leden materialen kunnen lenen bij alle Nederlandse openbare bibliotheken. Een familiepas met korting komt bij de panelleden op de tweede plaats. Een abonnement waarbij men per geleend materiaal leengeld betaalt staat op nummer drie. Een all-in abonnement zonder boetegelden, een partnerpas en een 'vriend van de bibliotheek' abonnement zijn voor ongeveer één op de zes panelleden interessante opties. Het abonnement waarmee leden alleen e-books kunnen lenen is met 11% het minst in trek.

· 40% van de leden van BiebPanel Idea geeft aan wel eens boeken op een e-reader, iPad of andere tablet te lezen. 31% doet dit niet een geeft aan dit ook in de toekomst niet te willen doen. 28% overweegt in de toekomst wel digitaal te gaan lezen. De bekendheid van het gratis e-books downloaden en gedurende drie weken lezen is onder de panelleden van Bibliotheek Idea hoger dan het totale BiebPanel. De intentie om uiteindelijk gebruik te maken van het e-book plus pakket is echter bijzonder laag; onder de huidige digitale lezers is maar 17% geïnteresseerd in dit aanbod. De belangrijkste reden hiervoor is dat het e-book plus pakket, met name door panelleden onder de 55 jaar, als te duur wordt ervaren.

Infographic onderzoek 2014-1 Bibliotheek IDEA