Biebpanel: Activiteiten en Samenwerkingspartners

Het vierde (en tevens laatste) onderzoek van 2015 gaat over activiteiten in de bibliotheek en samenwerkingspartners. Wat betreft de activiteiten wordt gekeken naar het bezoekgedrag, de beoordeling van activiteiten door de leden van BiebPanel op allerlei aspecten, de redenen waarom men wel of niet deelneemt aan een activiteit en de ideeën c.q. wensen die men heeft ten aanzien van activiteiten in de bibliotheek. Ten aanzien van de samenwerkingspartners van de bibliotheek is er aandacht voor welke partners men kent en welke toegevoegde waarde van samenwerking men ziet voor het individu en de samenleving. 

Van de resultaten is een infographic gemaakt.

De resultaten van BiebPanel Idea

 • 238 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 32%.


Activiteiten Bibliotheek Idea

 • Ruim 20% van de leden van BiebPanel Idea heeft in de afgelopen 12 maanden een activiteit van de bibliotheek bezocht.
 • De activiteiten die Bibliotheek Idea organiseert, wordt door de panelleden als goed beoordeeld; 81% van de deelnemers aan activiteiten geeft een score van 7 hoger.
 • Een groot deel zou de activiteiten van Bibliotheek Idea aanbevelen aan familie en vrienden, met als argumentatie dat ze interessant en leerzaam zijn, leuk en gezellig en veelal gratis.
 • De frequentie van activiteiten wordt door het merendeel van de bezoekers beoordeeld als precies goed.
 • De verhouding prijs/kwaliteit van de activiteiten van de bibliotheek wordt door 78% van de panelleden als goed beoordeeld.
 • De leden van BiebPanel Idea nemen vooral deel aan activiteiten om meer te leren, om meer informatie te krijgen en ter ontspanning.
 • Favoriete activiteiten van de panelleden zijn presentaties van schrijvers, tentoonstellingen en (informatieve) lezingen over een bepaald thema. Dit zijn grotendeels ook de activiteiten die men voor de toekomst het meest interessant vindt, evenals workshops, cursussen en filmvertoningen.
 • Interessante onderwerpen voor activiteiten zijn onder literatuur, kunst en cultuur en geschiedenis, maar ook reizen, creatieve hobby’s en actuele onderwerpen.
 • Er is helaas nog steeds een grote groep die geen activiteiten bezoekt, vooral vanwege gebrek aan tijd en interesse. Onbekendheid met het aanbod van activiteiten van Bibliotheek Idea speelt hier echter ook een rol. 


Samenwerkingspartners Bibliotheek Idea

 • Leden van BiebPanel Idea zien zeker de waarde van samenwerking met partners, nog meer voor de samenleving dan voor zichzelf.
 • De waarde voor de samenleving ligt met name in kennis- en informatie-uitwisseling en in de laagdrempeligheid van de bibliotheek.
 • Het meest waardevol vindt BiebPanel Idea de samenwerking met andere bibliotheken en verder met scholen, de gemeente, een centrum van kunsten, de kunstuitleen en de boekhandel.
 • De kunstuitleen, horeca, VVV en centrum voor creatieve activiteiten wordt door het panel benoemd als de meest interessante partijen om mee onder één dak te zitten.   


Verbeterpunten

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de volgende actie-/verbeterpunten vastgesteld:

 • Bibliotheek Idea heeft nu hoofdzakelijk een aanbod van literatuur, kunst en mediawijsheid. In samenwerking met verschillende maatschappelijke partners gaat Idea een breder programma maken met activiteiten die aansluiten bij de wensen van klanten en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
 • In de nieuwe programmering van activiteiten heeft Bibliotheek Idea het voornemen om altijd samen te werken met partners. Daarbij organiseren Idea en de partners de activiteiten soms in eigen huis en soms op andere locaties, afhankelijk van het doel en de doelgroep.
 • De suggesties uit het onderzoek zijn erg waardevol en worden meegenomen in het te ontwikkelen programma. We zullen bekijken hoe ook klanten en belangstellenden verder betrokken kunnen worden bij het samenstellen van het programma bijvoorbeeld in de vorm van een klantenpanel en/of communities.
 • De communicatie over activiteiten wordt verbeterd. Partners en nieuwe media worden ingezet om zoveel mogelijk de gewenste doelgroep(en) te bereiken. Infographic 2015 4