Biebpanel: Boek- of leescampagnes van Bibliotheek Idea

logo biebpanelIn het laatste onderzoek van 2014 is de bekendheid, de mate van belang, de deelname en de waardering van diverse boek gerelateerde campagnes en acties getoetst, met specifieke aandacht voor Nederland Leest 2014.

Van de resultaten is een infographic gemaakt.

De resultaten van BiebPanel Idea

  • 309 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 40%.
  • De spontane bekendheid van boek gerelateerde campagnes is onder de panelleden van Bibliotheek Idea relatief hoog ten opzichte van het totale panel.
  • De Boekenweek en Kinderboekenweek komen als bekendste campagnes naar voren en zijn bij ruim acht op de tien panelleden bekend.
  • De panelleden van Bibliotheek Idea vinden het (erg) belangrijk dat de bibliotheek een bijdrage levert aan boek gerelateerde campagnes en acties. De promotie van het lezen van boeken vinden zij met name van belang (79%). Daarnaast vinden zij het van belang dat er activiteiten in de bibliotheek worden georganiseerd, zoals boekbesprekingen of lezingen door schrijvers (59%). In veel mindere mate vinden de panelleden het belangrijk dat zij van de bibliotheek een cadeau ontvangen in de vorm van een korting op bijvoorbeeld het abonnement (8%) of een boek (16%).
  • Ca. 43% van de panelleden van Bibliotheek Idea hebben in de campagneperiode van Nederland Leest het boek “Een vlucht regenwulpen ontvangen”. De voornaamste redenen waarom panelleden het boek niet hebben ontvangen zijn omdat het boek niet is aangeboden (47%) of omdat zij de bibliotheek in de maand november niet hebben bezocht (29%). Genoemde percentages liggen in lijn met de resultaten van het totale panel.
  • De panelleden van Bibliotheek Idea hebben tijdens de campagneperiode van Nederland Leest vaker iets gezien of gehoord over Nederland Leest dan het totale panel. Voornamelijk hebben panelleden iets vernomen via artikelen in de krant (37%) of radio/televisie (38%). Slechts een kwart van het panel heeft iets gehoord via de communicatiemiddelen van de bibliotheek zelf, zoals de nieuwsbrief, website, via een activiteit etc. 

Om volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving is het essentieel dat iedereen beschikt over voldoende vaardigheden op het gebied van lezen en taal. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij concluderen dat het panel van Bibliotheek Idea onderschrijft dat het ondersteunen en samenwerken op het gebied van leesbevordering een belangrijke maatschappelijke meerwaarde van Bibliotheek Idea is.

Verbeterpunten

  • Op het gebied van communicatie zal nog meer aandacht worden geschonken aan promotie van campagnes middels interne communicatiemiddelen. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten die in lijn liggen met de campagne, display-tafels etc.
  • Medewerkers worden gestimuleerd om tijdens toekomstige campagneperiodes van Nederland Leest actief op de bezoekers af te stappen om het boek te overhandigen en meer informatie te verschaffen omtrent campagne gerelateerde activiteiten.


Infographic 2014 04 IDEA Print Pagina 1

Probiblio Infographic 2014 08 Idea