Biebpanel: Communicatie

In het derde onderzoek van 2015 is de communicatie van Bibliotheek Idea onderzocht. Het onderzoek gaat in op verschillende facetten rondom communicatie met als onderwerpen:

 • de tevredenheid over en frequentie van de huidige communicatie van de bibliotheek
 • voorkeuren hoe men zelf op zoek gaat naar informatie of benaderd wordt door de bibliotheek
 • communicatie-uitingen via de digitale nieuwsbrief
 • direct e-mails
 • de website van de bibliotheek
 • social media

Van de resultaten is een infographic gemaakt.

De resultaten van BiebPanel Idea

 • 269 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 35%.
 • De communicatie van Bibliotheek Idea wordt over het geheel genomen positief beoordeeld; 85% van de panelleden is (zeer) tevreden.
 • Algemene informatie zoeken panelleden van Idea bij voorkeur via de website. Persoonlijk relevante informatie zoekt men via de medewerkers en/of e-mail.
 • Men ontvangt bij voorkeur informatie via e-mail, algemene informatie ook via de digitale nieuwsbrief en website.
 • De frequentie van informeren wordt door 83% als precies goed beoordeeld.
 • Relatief veel panelleden ontvangen de nieuwsbrief van Idea (80%). Met een 7,5 wordt de digitale nieuwsbrief positief beoordeeld.
 • Belangrijke redenen om geen digitale nieuwsbrief te ontvangen zijn onbekendheid met het bestaan en/of de aanmeldprocedure en gebrek aan interesse.
 • In de digitale nieuwsbrief lezen panelleden bij voorkeur informatie over aanwinsten, de bibliotheek zelf (openingstijden etc.), leestips, activiteiten voor volwassenen en diensten van de bibliotheek.
 • Ten opzichte van het totale BiebPanel ontvangen de panelleden van Idea meer mails van de bibliotheek. Inleverattenties, reserveringsberichten en aanwinstenmails van de bibliotheek worden door de panelleden bijzonder gewaardeerd.
 • De website van Idea wordt positief beoordeeld met een 7,4. De website wordt frequent bezocht door de panelleden om informatie te krijgen over de bibliotheek.
 • Uit de verbetersuggesties van panelleden komt naar voren dat men de site als onoverzichtelijk ervaart.
 • Bezoekers van de website willen hier vooral aanwinsten, persoonlijke tips over activiteiten, boek reviews en de meest geleende boeken op terug vinden.
 • De functionaliteit van de website op tablet en (met name) mobiel laat nog te wensen over.
 • De meerderheid van de panelleden (70%) gebruikt social media. Van de panelleden weet 31% dat Bibliotheek Idea actief is op social media. Slechts 6% van de panelleden volgt Bibliotheek Idea actief.

Verbeterpunten
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de volgende actie-/verbeterpunten vastgesteld:

 • Website:
  • Toegankelijkheid van de website via smartphone en tablet analyseren en verbeteren
  • Overzichtelijkheid van de site verbeteren middels een usability onderzoek
  • Meer reviews en leestips plaatsen op de website
 • Nieuwsbrief:
  • In de nieuwsbrief altijd een voordeel voor bibliotheekleden vermelden
  • Effect van de nieuwsbrief blijven vergelijken met de benchmark
  • Klant bewust maken van het bestaan van de nieuwsbrief door inschrijven nog duidelijker op de site te zetten en mee te nemen in het contact van de medewerker met de klant
  • Aanwinsten, leestips, activiteiten, aanbiedingen en acties een prominente plaats in de nieuwsbrief geven
 • Social media / Facebook:
  • Actiever zijn op social media
  • Social media activiteiten analyseren
  • Facebook inzetten om leestips te geven
  • Bekendheid met Facebook vergroten
 • Medewerkers stimuleren om de website, nieuwsbrief en Facebook bij klanten onder de aandacht te brengen die tot de doelgroep van internetgebruikers behoren.


Infographic 2015 10 idea digital