Biebpanel: De maatschappelijke waarde van de bibliotheek

In het tweede reguliere onderzoek van 2018 staat de persoonlijke en maatschappelijke waarde van de bibliotheek centraal. Men staat stil bij de volgende vraagstukken:

 • In welke mate ervaren de BiebPanelleden waarde voor zichzelf en voor de rest van de samenleving.
 • Wat is de rol van de bibliotheek voor kwetsbare doelgroepen?
 • Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de resultaten van het onderzoek naar de Maatschappelijke waarde in 2015?

Van de resultaten is een infographic gemaakt.

 

De resultaten van BiebPanel Idea

 • 364 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 56%.

 

Persoonlijke waarde

 • Het goedkoop lenen en lezen van boeken uit een grote collectie (incl. tijdschriften, kranten en andere media) wordt benoemd als het grootste voordeel van Bibliotheek Idea voor panelleden. Daarnaast wordt ook de laagdrempeligheid, de prettige, rustige omgeving en de mogelijkheid om je te ontwikkelen en kennis op te doen benoemd.
 • Persoonlijke waarde zien panelleden het meest op het gebied van kennis vergroten, geld besparen en kunst en literatuur.
 • Ca. 9% van de panelleden voelt zich door de bibliotheek minder eenzaam. Ook vindt ruim een derde antwoorden bij de bibliotheek bij praktische problemen en vragen.

 

Maatschappelijke waarde

 • Het grootste voordeel van Bibliotheek Idea voor de samenleving is volgens de panelleden de laagdrempeligheid; iedereen is welkom en heeft allerlei mogelijkheden om kennis op te doen, te ontspannen en zich te ontwikkelen, voor weinig of geen geld.
 • Net als in 2015 kennen de panelleden van Idea, de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe:
 • bijna alle panelleden vinden dat de bibliotheek kennis toegankelijk maakt voor mensen die minder geld hebben, helpt bij het leren van nieuwe dingen een de mogelijkheid biedt om te ontspannen.
 • ook op het gebied van zelfredzaamheid en sociale bindingen zien de meeste panelleden van Idea een meerwaarde van de bibliotheek; ca. 70% geeft bijvoorbeeld aan dat de bibliotheek ervoor zorgt dat mensen beter kunnen meedoen in de samenleving.
 • Suggesties van de panelleden om de maatschappelijke waarde te vergroten zijn (nog) meer activiteiten voor allerlei doelgroepen organiseren en het brede aanbod meer bekend maken bij het brede publiek.

De rol van de bibliotheek voor kwetsbare doelgroepen

 • De rol van Idea als netwerkpartner op het gebied van kwetsbare groepen wordt steeds meer gezien door de panelleden. Een grotere groep dan in 2015 (ca. 68% nu versus 58% in 2015 van de panelleden) zou een laaggeletterde of digitaal niet vaardige kennis doorverwijzen naar de bibliotheek
 • Eén op de acht panelleden geeft aan zelf, dankzij Bibliotheek Idea, bij een andere organisatie terecht te zijn gekomen, zoals Stichting Mens, het Taalhuis en de Volksuniversiteit.

 

Hoe nu verder?

De dienstverlening van Bibliotheek Idea heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een maatschappelijke bibliotheek. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat onze panelleden dit ook zien en waarde hechten aan de ondersteuning die wij burgers kunnen bieden.

Idea wil van betekenis zijn en blijven voor nog meer mensen en meer mensen zelfredzamer, vaardiger, creatiever en betrokkener maken. Daarbij staat onze functie: bevordering van lezen, taal en digitale vaardigheden en zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van cultuur en cultuureducatie nog steeds centraal.

Wij zullen attent blijven op de inzet van de juiste communicatiemiddelen om ons aanbod bij het brede publiek onder de aandacht te brengen. Er gebeurt veel binnen Idea en iedereen is van harte welkom!

BiebPanel onderzoek 2018 2 Maatschappelijke waarde Idea