Biebpanel: De toekomst van de bibliotheek

logo biebpanel

In het BiebPanel-onderzoek van oktober 2013 stond de toekomst van de bibliotheek centraal. Van de landelijke resultaten is een infographic gemaakt .

De resultaten van BiebPanel Idea

  • Sommige mensen voorspellen dat de bibliotheek over een aantal jaren niet meer bestaat. De panelleden van de Bibliotheek Idea geloven daar echter niet in. Acht op de tien panelleden denken dat de openbare bibliotheek er in 2023 nog is.
  • Veel panelleden benadrukken dat het uitlenen van boeken en leesbevordering voor hen de kerntaken van de bibliotheek zijn en dat de bibliotheek daarop moet blijven focussen. Dit is ook de strategie van Bibliotheek Idea.
  • Tegelijkertijd vinden de panelleden het van belang dat de bibliotheek met de tijd meegaat en op nieuwe ontwikkelingen inspeelt middels de inzet van digitalisering en nieuwe media in het algemeen, en een aanbod van eBooks in het bijzonder. Maar ook het profileren van de bibliotheek als verblijfplaats, om te werken, te studeren of elkaar te ontmoeten komt vaker naar voren. In onze nieuwe vestigingen Bilthoven en Bunnik hebben wij dit extra aandacht gegeven.
  • Net als nu verwachten de panelleden dat over 10 jaar de belangrijkste reden om nog lid te zijn van de bibliotheek is het goedkoop papieren boeken kunnen lenen (85%). De panelleden gaan er vooralsnog niet vanuit dat over 10 jaar het lenen van eBooks belangrijker zal zijn dan het lenen van papieren boeken.
  • De meeste panelleden (72%) hopen dat de bibliotheek de komende 10 jaar intensieve samenwerkingen aangaat en het pand zal delen met andere organisaties. Panelleden zien vooral kansen voor samenwerking met Kunstuitleen , Kunst- en cultuurcentrum, Buurthuis / wijkcentrum, Muziekschool , Volksuniversiteit. Idea is wat dat betreft bijzonder, omdat we niet alleen bibliotheken, maar ook een kunstencentrum, theater en kunstuitleen in onze eigen organisatie hebben. Ook delen we steeds vaker het pand met andere culturele of educatieve organisaties.
  • Van welke alternatieven voor een reguliere bibliotheekvestiging zouden de panelleden het liefste gebruik maken? We zien bij de panelleden van de Bibliotheek Idea een voorkeur voor bemande servicepunten met beperkte openingstijden, afhaalpunten voor gereserveerde materialen en onbemande servicepunten met ruimere openingstijden.
  • de Bibliotheek Idea wil graag de openingstijden verruimen door op een aantal dagdelen onbemande openingsuren in te voeren. Op deze manier is het haalbaar om de openingstijden verder te verruimen zonder dat dit extra geld kost. We zien dat maar liefst 68% van de panelleden dit een aantrekkelijk idee vindt. In Bilthoven en Bunnik hebben we deze ontwikkeling inmiddels ingevoerd.
  • Tot slot heeft Idea in 2013 een pilot uitgevoerd met ruimere zomeropeningstijden en hierover de mening van het BiebPanel gevraagd. Bijna driekwart van de panelleden geeft aan tevreden te zijn over de openingstijden van de zomer van 2013. De klanten van de bibliotheek Zeist, die als pilot de hele zomer regulier open is geweest, waren het meest tevreden. Deze resultaten zullen we meenemen in de zomeropeningstijden voor 2014.
    Infographic BiebPanel 2013-3 de Toekomst van de bibliotheek