Biebpanel: Digitale dienstverlening van Bibliotheek Idea

Het derde onderzoek van 2014 had betrekking op de digitale dienstverlening van de bibliotheek, met als onderwerpen:

o    digitale diensten
o    Mijn menu
o    apps van de bibliotheek
o    nieuwe technieken en nieuwe media
o    website van de bibliotheek

Van de resultaten is een infographic gemaakt. 


De resultaten van BiebPanel Idea

 • 366 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 47%.
 • De digitale dienstverlening/informatievoorziening vanuit Bibliotheek Idea wordt beoordeeld met een 7,3.
 • Voor de panelleden van Bibliotheek Idea is de website de belangrijkste digitale dienst; maar liefst 91% van de panelleden van Bibliotheek Idea is bekend met de website. Andere belangrijke digitale diensten zijn: online verlengen en reserveren, herinneringsmail, de online catalogus en de online kaartverkoop.
 • De aangeboden informatie op de website is volgens 74% van goede kwaliteit. De overzichtelijkheid van de website wordt door ruim de helft (54%) beoordeeld als (zeer) goed. In vergelijking met het totale BiebPanel wordt de website van Bibliotheek Idea iets minder goed beoordeeld op overzichtelijkheid en vindbaarheid.
 • Slechts enkele panelleden geven aan bekend te zijn met de sociale media van de bibliotheek, de digitale prentenboeken en de leestips.
 • Slechts 7% van de panelleden geven aan digitale diensten te missen in het huidige aanbod, zoals een groter, actueel aanbod van boeken voor op de e-reader tot informatie over e-books downloaden en persoonlijk advies.
 • Zeven van de tien panelleden van Bibliotheek Idea zijn bekend met ‘Mijn menu’ en maakt hier ook gebruik van. Van de panelleden die gebruik maken van ‘Mijn menu’ is 88% (zeer) tevreden.
 •  Aan de panelleden zijn acht verschillende bibliotheek-gerelateerde apps voorgelegd. Een meerderheid van 66% van de panelleden is met geen van deze apps bekend. De VakantieBieb app is met 27% het bekendst en wordt ook het vaakst gebruikt.57% van de panelleden heeft een e-reader, tablet of smartphone waarop zij e-books kunnen streamen. Van deze groep weet slechts 24% dat het mogelijk is om een e-book te streamen via de bibliotheek.
 • Bijna de helft van de panelleden van Bibliotheek Idea vindt het belangrijk dat de bibliotheek haar leden informeert over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en nieuwe technieken zoals Google Glass en 3D-printers.
 • Aanvullend aan het onderzoek is de onderzoekstechniek Tag-it ingezet. Panelleden konden met behulp van drie verschillende smileys, groen (positief), oranje (neutraal) en rood (negatief) de website beoordelen. 60% van de geplaatste smileys is positief en 24% neutraal. Het grootste aantal groene smileys zijn geplaatst bij ‘Mijn menu’, ‘Aanwinsten’ en de catalogus. De negatieve smileys zijn met name geplaatst bij de banners ‘Cursussen’ en ‘Praktische informat


Verbeterpunten

 • Mogelijkheden om de bekendheid te vergroten van specifieke digitale diensten zoals sociale media, de digitale prentenboeken en de leestips worden nader onderzocht.
 • Om de bekendheid van bibliotheek-gerelateerde apps te vergroten, zal in de communicatie naar klanten o.a. de focus worden gelegd op een duidelijke specificatie van het aanbod en detaillering in welke behoeftes de apps voorzien. Medewerkers worden binnen dit kader ook gestimuleerd om klanten te wijzen op de (mogelijkheden van) diverse apps.
 • De website van Bibliotheek Idea wordt aan de hand van de resultaten van het onderzoek gescreend en verder geoptimaliseerd met als doel het gebruikersgemak te vergroten. 

BiebPanel infographic Digitale dienstverlening IDEA nummer 7