Biebpanel: Imago van de bibliotheek

logo biebpanel

Het laatste BiebPanel-onderzoek van 2013 stond het imago van de bibliotheek centraal. Van de landelijke resultaten is een infographic gemaakt. De resultaten van BiebPanel Idea

Dit onderzoek ging over het imago van de bibliotheek. Bijzonder is, dat aan dit onderzoek niet alleen leden, maar ook 500 niet-leden hebben deelgenomen. Dit maakt een interessante vergelijking mogelijk tussen leden en niet-leden.

· De panelleden van de Bibliotheek Idea en de niet-leden associëren de bibliotheek het meest met boeken. Andere spontane associaties die de panelleden van Idea bij de bibliotheek hebben zijn andere materialen, informatie, lenen en service/personeel. Leden associëren de bibliotheek vaker met service/personeel dan niet-leden.

· Voor alle genoemde eigenschappen geldt dat deze overwegend een positieve connotatie hebben voor de panelleden en de niet-leden. In vergelijking met het landelijke Panel, zijn de panelleden in Idea vaker positief over de associaties andere materialen, personeel en aanbod.

· De uil is het dier waarmee de bibliotheek veruit het vaakst wordt geassocieerd. Een vlinder wordt door ongeveer een tiende van de panelleden van de Bibliotheek Idea gezien als passend voor de bibliotheek, een kameleon door 7%. Trefwoorden bij deze dieren zijn: wijsheid, kennis, rust, bedachtzaamheid, rondsnuffelen, veelzijdigheid. De kameleon geeft ook aan dat de bibliotheek aan het veranderen is: iets waar Idea zich zeker in herkent.

· De bibliotheek wordt door de leden vaker dan door niet-leden gepercipieerd als een sfeervolle plek. Dit komt waarschijnlijk doordat bijna de helft van de niet-leden de afgelopen vijf jaar geen bezoek heeft gebracht aan een bibliotheek. Deze groep weet dan ook niet dat de bibliotheek niet langer een plek is waar je alleen boeken kunt lenen. Idea probeert door aantrekkelijke acties, producten en goede marketing en communicatie de niet-leden weer te laten kennismaken met de bibliotheek.

· Circa negen op de tien panelleden vinden het leuk om de bibliotheek te bezoeken. Onder de niet-leden ligt dit percentage zoals te verwachten lager (58%). Een positieve ontwikkeling is dat niet-leden de bibliotheek nu minder vaak als oubollig bestempelen dan in 2011.

· Uit de stellingen die aan de panelleden zijn voorgelegd, blijkt dat ook mensen die zelf geen lid zijn van de bibliotheek, zij het wel van belang vinden dat de bibliotheek blijft bestaan. Daarnaast zijn de panelleden van mening dat de bibliotheek belangrijk is voor het opdoen van kennis, van belang is voor de jeugd en ook belangrijk is voor de ouderen. Idea geeft in haar strategie dan ook extra prioriteit aan de doelgroepen jeugd en ouderen.

· Een vraagstuk waar alle bibliotheken mee zitten is waarom mensen geen lid zijn van de bibliotheek. Voor de niet-leden die hebben meegewerkt aan het onderzoek, is de voornaamste reden dat zij informatie op internet zoeken (42%). Idea streeft ernaar om met nieuwe diensten en inspirerende activiteiten invulling te geven aan een nieuwe rol voor de bibliotheek, nu de informatiefunctie deels door internet is overgenomen.

Infographic BiebPanel 2013-04 Het imago van de bibliotheek