Biebpanel: Maatschappelijke waarde Idea Bibliotheek

In het tweede onderzoek van 2015 is de maatschappelijke waarde van Bibliotheek Idea onderzocht. Het onderzoek naar maatschappelijke waarde van de bibliotheek gaat in op de waarde die panelleden zien voor de maatschappij: de waarde op verschillende gebieden en de rol van de bibliotheek voor kwetsbare groepen. Daarnaast gaat het in op de waarde die panelleden persoonlijk ervaren: het doel van hun bibliotheekbezoek en de meerwaarde van de bibliotheek, de waarde voor henzelf op verschillende gebieden, de ervaren opbrengsten en het gebruik en de ontmoetingen in de bibliotheek. 
 
Van de resultaten is een infographic gemaakt.
 
De resultaten van BiebPanel Idea

 • 306 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 39%.
 • De panelleden van Bibliotheek Idea kennen de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe met name op het gebied van ontspanning inspiratie en economisch welzijn.
 • Voor zichzelf zien de panelleden vooral waarde op het gebied van kennis vergroten, genieten van kunst en literatuur en geld besparen. Ze komen dan ook meestal naar de bibliotheek met als doel ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en het genieten van kunst en literatuur.
 • De belangrijkste redenen om naar de bibliotheek te gaan en niet naar een andere organisatie is dat men in de bibliotheek toegang heeft tot allerlei boeken en andere materialen, dat de bibliotheek een prettige omgeving is en bovendien de bibliotheek goedkoop/gratis is.
 • In vergelijking met andere landen ligt de nadruk voor Nederlandse bibliotheekleden relatief veel op ontspanning en leesplezier en minder op zakelijke doelen. 

Een aantal kengetallen:

 • 97% is van mening dat de bibliotheek mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis.
 • 86% vindt dat de bibliotheek hun dorp/stad aantrekkelijker maakt om in te wonen.
 • 75% geeft aan dat de bibliotheek ervoor heeft gezorgd dat ze hun kennis hebben vergroot.
 • 7% geeft aan dat de bibliotheek ervoor heeft gezorgd dat ze zich minder eenzaam voelen.
 • 61% heeft iets aan de bibliotheek gehad voor zelfstudie/persoonlijke ontwikkeling.
 • 58% zou een laaggeletterde buurman of buurvrouw doorverwijzen naar cursussen van de bibliotheek.
 • 10% is in de bibliotheek in gesprek geraakt met mensen die ze in het dagelijks leven normaal niet spreken. 

Idea heeft zelf ook onderzoek laten verrichten naar de maatschappelijke waarde. Dit onderzoek is gehouden onder de bibliotheekleden en onder cursisten van het kunstencentrum, bezoekers van het theater, leden van de kunstuitleen en gebruikers van het cultuurpunt. De vragenlijsten zijn tevens gestuurd aan maatschappelijke stakeholders en aan politieke vertegenwoordigers. U kunt hier meer lezen over de resultaten van het onderzoek maatschappelijke waardebepaling Idea. 


Infographic 2015 02 idea digital