Biebpanel: Ontmoetings- en verblijfsfunctie

In het eerste onderzoek van 2015 zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van Bibliotheek Idea onderzocht. Het onderzoek biedt inzicht hoe de ontmoetings- en verblijfsfunctie verder geoptimaliseerd kan worden.

 
Van de resultaten is een infographic gemaakt
 

De resultaten van BiebPanel Idea

·     359 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 45%.

·     Het lenen van materialen blijft voor de panelleden van Bibliotheek Idea de belangrijkste reden om naar de bibliotheek te komen; 23% van de panelleden komt alleen naar de bibliotheek om materialen te lenen.

·     Er wordt door de panelleden meer belang gehecht aan verblijf (48%) dan ontmoeting (18%).

·     Een vraag kunnen stellen aan medewerkers (89%), rondsnuffelen in de bibliotheek (85%), boeken ter plekke inzien/lezen (81%) en tijdschriften en/of kranten ter plekke inzien (71%) worden door BiebPanel Idea benoemt als belangrijke aspecten van de ontmoetings- en verblijfsfunctie.

·     Verbeterpunten zien de panelleden van Bibliotheek Idea vooral in comfortabeler meubilair, betere horeca en een andere inrichting/indeling van de bibliotheek. Met betrekking tot het meubilair dient genuanceerd te worden dat dit vooral geldt voor de vestigingen in Zeist en Soest/Soesterberg.

·     Panelleden tot 35 jaar geven het vaakst aan behoefte te hebben aan meer stilteplekken om te studeren/werken.

·     Met name in vestiging Zeist is verbetering van Wifi wenselijk.

·     Uit de open vragen blijkt dat er behoefte is aan een betere presentatie/vindbaarheid van materialen.

·     Het bezoeken van activiteiten is voor BiebPanel Idea het aspect van de ontmoetingsfunctie dat het meest belangrijk wordt gevonden; met name vrouwen hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer activiteiten.

 
Verbeterpunten

·     Wij concluderen uit de resultaten van het onderzoek dat de faciliteiten van onze nieuwe vestigingen in Bunnik en Bilthoven door de klanten gewaardeerd wordt. Waar mogelijk voert Idea ook op de andere vestigingen verbeteringen door op het gebied van comfortabeler meubilair, gezellige leeshoekjes, en goede werkplekken. De herinrichting van de jeugdbibliotheek in vestiging Zeist is hier een goed voorbeeld van.

·     Het optimaliseren van Wifi in vestiging Zeist heeft reeds onze aandacht. Momenteel wordt in beeld gebracht wat er nodig is om de kwaliteit van de verbinding te optimaliseren. De benodigde aanpassingen worden vervolgens zo spoedig mogelijk doorgevoerd.

·     Naar aanleiding van het onderzoek Vindbaarheid & Presentatie is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de presentatie/vindbaarheid van materialen in de vorm van plattegronden op onze vestigingen en bewegwijzering. Medewerkers worden nog meer gestimuleerd om de “zoekende” klant actief te benaderen.

·     Er wordt getracht om activiteiten zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de klanten. Het aanbod van activiteiten is reeds divers binnen Idea: naast literaire cursussen, leesgroepen en studiekringen bieden wij diverse computercursussen aan en wordt er regelmatig een Tablet-café of een Soos & PC-café georganiseerd. Recent heeft er zelfs een FabLab plaats gevonden in Bibliotheek Idea Zeist; een succes dat zeker herhaald zal worden.

Punt van aandacht blijft de communicatie omtrent de vele activiteiten; uit de resultaten van het onderzoek blijkt helaas dat klanten nog in onvoldoende mate op de hoogte zijn van de vele activiteiten. Tijdens recente trainingen hebben medewerkers handvatten gekregen om klanten actief te benaderen om bijvoorbeeld informatie te verstrekken omtrent de diverse activiteiten binnen Idea.

Infographic 2016 01 idea