Biebpanel: Vindbaarheid en presentatie in de bibliotheek

logo biebpanelHet tweede onderzoek van 2014 had betrekking op de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek, met als onderwerpen:

  •  inspiratie
  • presentatie van materialen
  • vindbaarheid van materialen
  • horeca in de bibliotheek

De resultaten van BiebPanel Idea

Van de resultaten is een infographic gemaakt; met ingang van 2014 is deze infographic specifiek gericht op Bibliotheek Idea in plaats van de landelijke resultaten.

De resultaten van BiebPanel Idea

· 399 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 51%.

· Bij binnenkomst in de bibliotheek levert de klant eerst materialen in en gaat dan naar zijn favoriete afdeling, kijkt naar de nieuwe aanwinsten of haalt gereserveerde materialen op.

· Zes op de tien panelleden bedenken thuis wat ze willen lenen, maar nemen daarnaast ook andere materialen mee.

· Zes op de tien panelleden van Bibliotheek Idea vinden dat de materialen over het algemeen aantrekkelijk gepresenteerd worden en wordt door de presentatie in de bibliotheek op nieuwe ideeën gebracht.

· Acht op de tien panelleden vinden het fijn als materialen op presentatietafels of –rekken worden getoond en ruim zeven op de tien leden vinden de frontale plaatsing aantrekkelijk.

· Zeven op de tien panelleden laten zich ook daadwerkelijk inspireren door gepresenteerde materialen en nemen weleens andere boeken mee dan normaal door wat ze zien op de presentatietafels of –rekken.

· Van gevulde displaytafels wordt meer geleend dan van displaytafels met lege plekken. Goed gevulde displaytafels zien er overzichtelijker uit en bieden meer keuze terwijl bij de legere displaytafels panelleden het idee hebben dat de "leukste" boeken al weg zijn.

· De indeling van de bibliotheek is voor ruim de helft van de panelleden duidelijk. De vindbaarheid van cd's/dvd's/games en informatieve boeken zijn voor verbetering vatbaar. Duidelijkere bordjes, betere en zichtbare plattegronden of plaatsing op alfabet worden door panelleden genoemd als suggesties ter verbetering van de presentatie van de collectie.

· In de bibliotheken van Idea is geen uitgebreide horecagelegenheid aanwezig, maar in een aantal vestigingen wel een koffie-/theeautomaat. Ruim één op de tien panelleden maakt weleens gebruik van de beschikbare voorzieningen en is hier redelijk tevreden over. Redenen om geen gebruik te maken van de horeca zijn met name dat mensen alleen naar de bibliotheek komen om boeken te lenen en geen tijd of behoefte hebben om langer te blijven.

Verbeterpunten

· Op het gebied van promotie en communicatie van belangrijke informatie wordt meer de focus gelegd op de innameplek van materialen. Bij de innameplek ontstaat veelal het eerste contact met klanten doordat zij bij binnenkomst eerst hun geleende materialen inleveren.

· Met betrekking tot de tafels/kasten met nieuwe aanwinsten wordt structureel aandacht geschonken aan de plaatsing, het up tot date houden en regelmatig aanvullen.

· Klanten lenen materialen door zowel gericht te zoeken als door zich ter plekke te laten verrassen. Binnen dit kader wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten op het gebied van indeling en presentatie.

· De indeling van cd's/dvd's/games en informatieve boeken wordt geëvalueerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. Duidelijk markering op plattegrond of via bewegwijzering zijn hierbij punt van aandacht.

· Per vestiging wordt beoordeeld op welke wijze de indeling van de bibliotheek beter kan worden gecommuniceerd met de klant. Medewerkers worden binnen dit kader ook gestimuleerd om de "zoekende" klant actief te benaderen.

 Infographic 2014 08 Idea