BoekStart voor baby's

Boekstart 300Over BoekStart
Ouders van baby's kunnen bij al onze vestigingen terecht op de speciale babyafdeling, BoekStart. Op deze afdeling vindt u een collectie boekjes voor baby's van 0 tot 2 jaar. Omdat baby's ook en vooral met hun mond ontdekken, zorgen wij ervoor dat de babyboekjes schoon zijn voor ze weer in de kast gaan.

Taalontwikkeling

Met het programma BoekStart willen wij het lezen met heel jonge kinderen bevorderen én ouders met jonge kinderen laten genieten van boeken. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en er naar luisteren versterkt de band tussen ouder en kind. Het voorlezen bevordert de taalontwikkeling en voorkomt taalachterstand.

Gratis koffertje
Ouders ontvangen, als hun baby drie maanden is, een brief van de gemeente met een waardebon. Als de baby lid wordt van de bibliotheek ontvangen ouders tegen inlevering van deze waardebon een gratis koffertje met daarin een babyboekje en een cd met kinderliedjes.

Heeft u nog geen waardebon ontvangen? Informeer hiernaar in een van onze vestigingen.

Bibliotheek Idea werkt voor dit programma samen met de gemeente en het consultatiebureau. BoekStart wordt in het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut van Openbare Bibliotheken. Meer informatie over baby's en boeken en het project BoekStart vindt u op de website van Boekstart. Voor meer informatie over Boekstart bij Bibliotheek Idea kunt u contact opnemen met Marlies van Veen.