Makkelijk Lezen Plein

Makkelijk Lezen Plein 300 liggend

Makkelijk Lezen Plein
De meeste kinderen starten met het leren lezen in groep 3, maar niet alle kinderen leren even gemakkelijk en vanzelfsprekend lezen. Het Makkelijk Lezen Plein is er voor kinderen van de basisschool met leesproblemen. De grootste groep bestaat uit kinderen met dyslexie. Maar ook kinderen met concentratieproblemen, zoals ADHD, of kinderen met een taalachterstand, kunnen moeite hebben met lezen. Al deze kinderen hebben baat bij de media op het MLP.

Collectie
De MLP-collectie bestaat uit een gevarieerd aanbod van verschillende materialen. Deze zijn speciaal uitgezocht om het leesplezier van je kind te bevorderen. De boeken en materialen zijn op een aantrekkelijke manier gepresenteerd. Niet in rijen op alfabetische volgorde, maar op onderwerp bij elkaar met de voorkant duidelijk zichtbaar naar voren. Alle MLP-materialen zijn te herkennen aan de MLP sticker.

  • Voorleesboeken
  • Luisterboeken op cd
  • Spannende en leuke leesboeken
  • Makkelijk te lezen informatieve boeken
  • Informatieve DVD's en CD-roms

Hulp en advies
De medewerkers van de bibliotheek helpen je graag bij het zoeken naar de juiste materialen voor je kind. 

Kijk op www.makkelijklezenplein.nl voor meer informatie.