Ons aanbod voor primair onderwijs: schooljaar 2022-2023

Open Boek 3.0 - Opleiding tot leescoördinator

Naar meer samenhang in het leesonderwijs.

Bibliotheek Idea organiseert deze cursus voor leerkrachten basisonderwijs.

De Bibliotheek op school

Wat is het effect van een goede bibliotheek op school? Wat is de toegevoegde waarde van een leesconsulent? Gaan kinderen daadwerkelijk meer en beter lezen en hoe kan de bibliotheek de school ondersteunen bij het vormgeven van het leesbevorderingsbeleid?

 

Scholenabonnement Primair Onderwijs

Met het scholenabonnement Primair Onderwijs heeft de basisschool toegang tot alle dienstverlening van de bibliotheek.

Bibliotheekbezoek

Bibliotheek Idea organiseert interessante en actieve groepsbezoeken voor de onder-, midden- en bovenbouw gericht op leesbevordering en informatievaardigheden.

Evaluatie

Leerkracht aan het woord

Mijn Bibliotheek - Inloggen

Bekijk wat je voor je groep hebt geleend en wanneer de leenperiode eindigt. Je kunt ook verlengen, je abonnementsgegevens beheren, je financiële gegevens inzien, betalen via iDEAL en je aanmelden voor de inleverattentie en aanwinstenservice.

Digitale Geletterdheid

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Digitale Geletterdheid wordt dan ook een van de speerpunten in het toekomstige onderwijs. Wil je als school (meer) aan de slag met digitale geletterdheid? Bibliotheek Idea ondersteunt scholen.


Leesbevordering

Onder het motto lezen is leuk bieden wij een gestructureerd en systematisch aanbod, dat als een rode draad door het leesonderwijs kan lopen.Met onze leespleziermodules brengen we een doorgaande leeslijn aan van groep 1 tot en met groep 8. Dit aanbod sluit aan bij de eindtermen van het basisonderwijs.

Leesbevordering in de BSO

Deze training is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de Buitenschoolse Opvang (BSO) om leesbevordering naar een hoger plan te tillen en het leesplezier ook na schooltijd te stimuleren.