Ons aanbod voor voorschoolse educatie

Voorleesfeest met je groep

Kom met je groep peuters/kleuters en eventueel hun (groot)ouders naar de bibliotheek voor een peutervoorleesfeest. We lezen voor uit het Prentenboek van het Jaar en gaan actief aan de slag met het verhaal. En na afloop krijgen alle kinderen een verrassing mee.

Workshops

Inspiratieavond Nationale Voorleesdagen voor ieder die werkt met kinderen van 2-6 jaar.

Aanbod kinderopvang

Idea heeft voor de Kinderopvang een speciaal aanbod samengesteld.

Boekstart in de Kinderopvang

Dankzij een stimuleringssubsidie vanuit het overkoepelende programma Kunst van Lezen (OCW) is er nu meer aandacht voor voorlezen aan baby's en jonge kinderen.

Leespluim

De Leespluim is een maandelijkse bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor het jonge kind (0 tot 6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. 

Digitale nieuwsbrief

Lees je baby en peuter voor met BoekStart

BoekStart stimuleert (voor)lezen met baby's en peuters. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling.

Nieuwsbrief Kind & Media

Kinderen groeien op in een wereld die steeds meer digitaliseert. Je kunt daarom niet vroeg genoeg beginnen met mediaopvoeding. In de nieuwsbrief van Kind & Media vind je praktische tips en informatie.