Ons aanbod voor voorschoolse educatie

Aanbod kinderopvang

Idea heeft voor de Kinderopvang een speciaal aanbod samengesteld.

Leespluim

De Leespluim is een maandelijkse bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor het jonge kind (0 tot 6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. 

Boekstart in de Kinderopvang

Dankzij een stimuleringssubsidie vanuit het overkoepelende programma Kunst van Lezen (OCW) is er nu meer aandacht voor voorlezen aan baby's en jonge kinderen.

Digitale nieuwsbrief

Lees je baby en peuter voor met BoekStart

BoekStart stimuleert (voor)lezen met baby's en peuters. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling.